Công văn số 01 về tổ chức Tết khuyến học

Thứ tư - 10/01/2018 16:28

HỘI KHUYẾN HỌC THANH HÓA
HỘI KH QUẢNG XƯƠNG
 
   
 Số: 01/HKH-QX
V/v: Tổ chức tết Khuyến học
năm 2018 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
             Quảng Xương, ngày 03 tháng 01 năm 2018
Kính gửi:
- Hội Khuyến học các xã, thị trấn
- Hội Khuyến học các cơ quan trực thuộc
Thực hiện Công văn 223 của Tỉnh Hội ngày 26/12/2017 về việc tổ chức Tết Khuyến học, Hội Khuyến học huyện hướng dẫn các đơn vị tổ chức Tết khuyến học năm 2018 mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 với những yêu cầu và nội dung sau đây:
     1. Hội Khuyến học chủ động phối hợp với các nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức tết khuyến học ở mỗi cấp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng và phê duyệt của chính quyền cùng cấp. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể để triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt đạt hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức gặp mặt Tết: Mời lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể, các nhà tài trợ, con em ở xa về quê nghỉ tết, các tầng lớp nhân dân, các gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học tiêu biểu để tổng kết công tác KH, KT, XDXHHT của năm qua và phát động phong trào HTTX, HTSĐ, KH, KT…trong năm 2018.
- Gặp mặt các giáo viên dạy giỏi làm khuyến học xuất sắc; những giáo viên dạy thêm, dạy xoá mù chữ, dạy cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, tàn tật, học sinh học lực yếu kém… không thu tiền hoặc những giáo viên đã giúp đỡ bằng cả vật chất lẫn tinh thần cho nhiều học sinh khó khăn, thiệt thòi; những báo cáo viên tham gia tích cực giảng dạy ở Trung tâm học tập cộng đồng của xã, thị trấn hoặc mở các lớp nâng cao trình độ cho CB, CC, VC, CNLĐ để động viên, ghi nhận những đóng góp, khen thưởng…
- Gặp mặt các học sinh, sinh viên khá giỏi, nhất là những học sinh, sinh viên thuộc các gia đình chính sách, mồ côi cả cha lẫn mẹ, tàn tật, con hộ nghèo… vượt khó vươn lên học khá hoặc giỏi và đạo đức tốt để vừa khích lệ, biểu dương vừa vận động các nhà tài trợ cấp học bổng, trao phần thưởng hoặc trao quà cho học sinh, sinh viên tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và tu dưỡng.
- Khối cơ quan, trường học tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý và người lao động thường xuyên học tập, tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác, quản lý có hiệu quả đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp hoặc gặp gỡ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học giỏi, tu dưỡng tốt để cổ vũ, động viên, khích lệ việc học tập suốt đời.
- Gặp mặt và tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó có những tập thể và cá nhân đã ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho Hội Khuyến học, nhà trường, giáo viên, sinh viên… Đồng thời vận động ủng hộ quỹ khuyến học và xây dựng cơ sở vật chất trường học.
     2. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương tổ chức công tác tuyên truyền về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Tết Khuyến học đến cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân.   
     3. Tổ chức các cuộc gặp mặt: Hội Khuyến học các cấp tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuỳ điều kiện cụ thể để xác định quy mô, hình thức, đối tượng cần gặp phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất; qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ tại địa phương, đơn vị.
     4. Các cấp Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức,  phát động các gia đình, dòng họ, khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đăng ký xây dựng Gia đình học tập; Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị học tập. Đồng thời phát động và vận động xây dựng quỹ khuyến học của gia đình, dòng họ, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố, cơ quan, trường học, doanh ngiệp, đơn vị vũ trang…, nhất là vận động những người con xa quê, thành đạt; vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ quỹ khuyến học.
      5. Về tổ chức thực hiện:
- Báo cáo với cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ trương này để xin sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự giúp đỡ cần thiết cho việc tổ chức thành công Tết khuyến học; phổ biến rộng rãi đến các tổ chức hội trực thuộc, cán bộ, hội viên, nhân dân...
- Hội Khuyến học xã, thị trấn và Hội Khuyến học cơ quan tổng hợp kết quả từ các chi Hội cùng với kết quả các hoạt động do cấp mình tổ chức báo cáo về Hội Khuyến học huyện vào ngày 27/02/2017./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội KH tỉnh (BC);
- Lưu VP Hội.   
TM. BCH HUYỆN HỘI
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
 
Đỗ Thế Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bình luận Facbook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây