Trung tâm học tập cộng đồng ngôi trường làm giàu của nông dân huyện Quảng Xương

Thứ hai - 31/10/2016 11:08

Trung tâm học tập cộng đồng ngôi trường làm giàu của nông dân huyện Quảng Xương

Quảng Xương là huyện đồng bằng ven biển bãi ngang, giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Nhân dân Quảng Xương cần cù, sáng tạo, giàu nghị lực....
       Quảng Xương là huyện đồng bằng ven biển bãi ngang, giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Nhân dân Quảng Xương cần cù, sáng tạo, giàu nghị lực. Hiếu học và Khuyến học là nét đẹp lâu đời cùng với các truyền thống khác đã tạo nên bản sắc con người Quảng Xương.
       Nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi của việc không ngừng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thiết thực phục vụ hiện đại hóa, công nghiệp hóa quê hương Quảng Xương theo tinh thần “đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX). Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngay từ đầu năm 2002, Quảng Xương đã tiến hành tổ chức thành lập các TTHTCĐ. Bắt đầu bằng việc làm thí điểm ở 3 xã Quảng Trường; Quảng Văn, Quảng Long và năm 2003 đã phát triển xây dựng TTHTCĐ ở hầu hết các xã đến tháng 10 năm 2004 đã có 41/41 xã thành lập TTHTCĐ.
Để việc tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ đạt hiệu quả, ngày 10/5/2003, UBND huyện đã có Công văn số 41/UBQX v/v Hướng dẫn xây dựng và phát triển TTHTCĐ, trong đó đã nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết, nội dung hoạt động... và kế hoạch tổ chức thực hiện. Đây là văn bản chỉ đạo đầu tiên về TTHTCĐ của cơ quan Nhà nước cấp huyện. Đồng thời Huyện ủy có Công văn số 229 - CV/HU ngày 12/8/2003 chỉ đạo thành lập các trung tâm ở xã và Thị trấn. Trong quá trình thành lập và tổ chức hoạt động các cơ quan, ban, ngành đã tích cực tham gia, tạo nên khí thế mới sôi nổi và thiết thực. Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp Trung tâm Lý luận chính trị, Phòng nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm GDTX và DN... hỗ trợ Trung tâm HTCĐ về đội ngũ giảng viên, giáo viên, cộng tác viên, tài liệu giảng dạy. Sau 13 năm hoạt động tuy còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao và trách nhiệm, các TTHTCĐ Quảng Xương đã đạt kết quả tốt đẹp, khẳng định được vai trò của một thiết chế giáo dục mới, hấp dẫn đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí đào tạo nhân lực phục vụ công cuộc CNH - HĐH và xây dựng nông thôn mới.
       Thực hiện Công văn số 41/UBQX ngày 10/5/2003 của UBND huyện và sau này có Quyết định 753/2004/QĐ của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế tạm thời về “Tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ ở xã, phường, thị trấn” các TTHTCĐ ở Quảng Xương đã làm tốt cả 5 nội dung giáo dục.
       - Đặc biệt chú ý việc cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về các luật, về thời sự... 13 năm qua các Trung tâm của toàn huyện đã mở 5.646 lớp với 643.452 lượt người học.
03
Đồng chí Lê Như Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo, đánh trống khai giảng TTHTCĐ
xã Quảng Bình, năm học 2015-2016
       - Tập trung vào việc hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm. Học nghề làm chiếu cói, mây giang xiên, nghề mộc, lái tàu, nuôi trồng thủy sản, hướng nghiệp xuất khẩu lao động. Các TTHTCĐ xã Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Ninh, Quảng Đức, Quảng Vinh, Quảng Lợi, Quảng Nham, Quảng Trung, Quảng Thái, Quảng Tân, Quảng Định... là những trung tâm có kết quả cao trong nội dung giáo dục này. Với 1142 lớp và 68.164 lượt học viên, hằng năm, các trung tâm đã tạo từ 1.500 - 3.000 lượt người có việc làm mới, có thu nhập, tích cực xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.
       - Thực hiện tốt việc xóa mù chữ, mở các lớp bổ túc văn hóa, mở lớp dạy tin học cho cán bộ cốt cán và nhân dân, mở lớp dạy ngoại ngữ phục vụ xuất khẩu lao động ở nông thôn một cách có hiệu quả. Điển hình như TTHTCĐ Quảng Vọng, Quảng Long, Quảng Thái, Quảng Hải, Quảng Khê, Quảng Phong, Quảng Lĩnh, Quảng Hùng... trong 13 năm các TTHTCĐ đã mở được 462 lớp với 7.000 lượt học viên.
       - Quan tâm đến nội dung nâng cao chất lượng cuộc sống. Các bài giảng đa dạng, phong phú, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng, do đó lớp học luôn được học viên hưởng ứng và tham gia với số lượng cao. 13 năm qua đã mở 4.228 lớp với 373.630 lượt người học.
       Tổng cộng trong 13 năm, các TTHTCĐ trong huyện đã mở được 17.827 lớp với 1.672.246 lượt học viên, đạt bình quân 64% dân số trong huyện hằng năm đến học tại TTHTCĐ.
       Bên cạnh kết quả quan trọng về nội dung giáo dục các trung tâm đã nhận thức và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
       - Việc xây dựng kế hoạch hằng năm được các đoàn thể nhân dân, cấp ủy chính quyền cùng góp ý, trao đổi và có nội dung sát hợp, chi tiết, thiết thực theo phương châm “Cần gì học nấy” theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
       - Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, có chất lượng, được học viên tin tưởng.
       - Cơ sở vật cho trung tâm đã được dần dần nâng cấp so với những ngày mới thành lập và được chính quyền quan tâm đầu tư, hỗ trợ.
       - Các trung tâm luôn có ý thức xã hội hóa nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động bình thường. Từ các nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, các xã hỗ trợ, tận dụng được nguồn các doanh nghiệp, các chương trình mục tiêu Quốc gia. Trong 13 năm các trung tâm đã chi 8,6 tỉ đồng, ngoài ra hằng tháng Giám đốc hưởng 10% lương và Phó Giám đốc thường trực hưởng 0.8 mức lương tối thiểu.
       13 năm hoạt động tuy chưa dài nhưng các Trung tâm đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Xương. Các trung tâm đã khẳng định được vai trò nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nhiều nghề mới cho sản xuất, kinh doanh. Các TTHTCĐ tích cực góp phần phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đẩy mạnh phong trào gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học. Hầu hết các trung tâm đã đem lại hiệu quả lớn trong phát triển kinh tế ở địa phương. TTHTCĐ thật sự là ngôi trường làm giàu của người nông dân ngay trên mảnh đất quê mình để nâng cao thu nhập và xóa đói, giảm nghèo. Các Trung tâm góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập theo tình thần Quyết định 1666/2012 QĐ- UBND và Quyết định 1667 /2012 QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh và Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 và Quyết định 281 QĐ/TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 10 năm 2015, đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn xã hội học tập, 63,5% các trường đạt chuẩn Quốc gia. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,82%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Giáo dục phổ thông luôn xếp trong tốp đầu của tỉnh. Nhiều điển hình mới trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới đều có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của các Trung tâm như TTHTCĐ Quảng Long, Quảng Tân, Quảng Bình, Quảng Phong, Quảng Thái, Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Đức, Quảng Hợp, Quảng Yên, Quảng Văn, Quảng Lĩnh, Quảng Ninh, Quảng Vọng... Nhiều hộ nông dân có hướng làm ăn mới, hiệu quả, thu nhập cao như gia đình bà Trần Thị Tâm xã Quảng Nham, ông Đào Duy Lực xã Quảng Phong, doanh nghiệp tư nhân Xuân Thanh xã Quảng Hùng, gia đình bà Lê Thị Hằng xã Quảng Hòa... hằng năm thu nhập từ 150-250 triệu đồng, giải quyết việc làm tại chỗ cho 20 - 50 lao động, và rất nhiều những điển hình khác đã làm giàu từ ngôi trường trung tâm học tập cộng đồng.
       Qua thực tế chỉ đạo hoạt động của TTHTCĐ phát triển một cách tích cực, có hiệu quả rõ nét, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng sau đây:
       - Trước hết phải đặt lên hàng đầu vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, sự liên kết chặt chẽ giữa các ban ngành và các tổ chức quần chúng nhân dân về chủ trương, cơ chế, về bố trí nhân lực, về xây dựng kế hoạch hoạt động ... tạo nên một cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo sát và đúng, liên tục và hiệu quả.
       - Thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, tạo mọi cơ hội để cán bộ, nhân dân thấm nhuần, hiểu sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, suốt đời, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo nếp suy nghĩ mới trong cuộc sống nông thôn, từ đó đề ra yêu cầu cho việc học tại TTHTCĐ.
       - Phải đặc biệt coi trọng vai trò quản lý Nhà nước của Phòng Giáo dục và Đào tạo, để có kế hoạch trong từng giai đoạn phát triển. Tập huấn cán bộ quản lý thường xuyên, định kỳ kiểm tra hoạt động của Trung tâm. Nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý của ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt quan tâm đến lực lượng giáo viên của Trung tâm.
       - Hội khuyến học với vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm luôn năng động, sáng tạo và có trách nhiệm để Trung tâm đạt kết quả cao sau mỗi năm học.
       - Trong quá trình hoạt động, nguồn kinh phí của Trung tâm luôn được quan tâm để duy trì việc mở lớp và đầu tư nhỏ về CSVC. Huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa từ xã, các doanh nghiệp, các chương trình mục tiêu, từ học viên và các nhà tài trợ.
       Trước mắt các TTHTCĐ ở Quảng Xương với chức năng, nhiệm vụ của mình đang đặt ra trách nhiệm cao cả về những nội dung công việc của một thiết chế giáo dục mới ở nông thôn: trách nhiệm xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, tích cực góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thu hút được số đông người lao động tham gia học tập tại Trung tâm, nâng cao chất lượng quản lý, bồi dưỡng giáo viên, bổ sung CSVC... các TTHTCĐ Quảng Xương trong những năm tới phấn đấu không còn người mù chữ trong độ tuổi, cán bộ, công chức, viên chức đều đạt chuẩn và trên chuẩn (cấp xã trên chuẩn 20%, cấp huyện 30%). Mọi người dân, cán bộ thực hiện tốt việc học thường xuyên, suốt đời theo tinh thần Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh, phấn đấu đến 2020 có 60% số xã đạt chuẩn XHHT, 80% số xã đạt nông thôn mới. Hằng năm, thu hút từ 70-80% người lao động nông thôn đến học tại TTHTCĐ và 80-90% các TTHTCĐ, hằng năm xếp loại tốt (loại A). Phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người hằng năm đến năm 2020 là 45 triệu đồng.
       Với quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, các TTHTCĐ Quảng Xương với phương châm “Cần gì học nấy” sẽ tích cực góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng XHHT và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, thực sự trở thành những ngôi trường làm giàu của nông dân ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Lê Bá Hưng 
 Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học huyện
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên website này mà không ghi rõ nguồn: Hoikhuyenhocquangxuong.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình luận Facbook

Hội khuyến học Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

      Đại hội thành lập ngày 8 tháng 5 năm 2001 tại Hội trường Nhà văn hóa huyện, đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đồng chí Đỗ Đình Ứng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Chủ tịch Hội. Đồng chí Trần Tất Sĩ được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội. Đại hội lần thứ 2...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Liên kết Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây