Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua khuyên học Quảng Xương

Thứ tư - 02/11/2016 23:42
Trong khí thế phấn khởi, tự hào về những kết quả, thành tích của ngành giáo dục & đào tạo, của công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm qua, hôm nay, Hội khuyến học huyện Quảng Xương long trọng tổ chức Đại hội thi đua khuyến học lần thứ II, giai đoạn 2009 - 2013.
Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua khuyên học Quảng Xương
        Từ diễn đàn trọng thể của Đại hội hôm nay, chúng ta càng thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yếu “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Người mong muốn “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Bản thân Người là một mất gương sáng về tự học. Có lần Người tâm sự với những cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi, không học thì không theo kịp, công việc nó phải gạt mình lại phía sau”. Kế tục và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương khơi dây và phát huy truyền thống  hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Thi đua khuyến học là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
        Từ khi thành lập (năm 2001) đến nay, qua 13 năm hoạt động, thời gian tuy không dài, song Hội khuyến học Quảng Xương đã lớn mạnh, trưởng thành, góp phần quan trọng động viên toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trải qua 3 lần Đại hội nhiệm kỳ, 2 lần Đại hội thi đua khuyến học, 3 lần Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học tiêu biểu, đã khẳng định vườn hoa khuyến học, khuyến tài huyện nhà đang ngày càng nở rộ, phát triển.
Qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua khuyến học 5 năm vừa qua của BCH Hội khuyến học huyện và báo cáo tham luận của các đại biểu về dự Đại hội, đã minh chứng đậm nét cho các thành tích nổi bật của phong trào thi đua khuyến học trên địa bàn huyện. Trước hết là việc chủ động tham mưu của Hội khuyến học các cấp nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp và tham gia tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào thi đua khuyến học. Đến nay, hệ thống cơ sở Hội đã được thành lập ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học; số hội viên tăng nhanh, so với năm 2008 trên 11.000 hội viên, 100% khu dân cư có chi hội khuyến học, 75% dòng họ, 75% cơ quan có ban khuyến học; nhiều tấm gương cán bộ KH tâm huyết, hết minh vì sự nghiệp khuyến học. Công tác hỗ trợ giáo dục nhà trường được các cấp Hội quan tâm và thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt, trước hết là làm công tác vận động XHH trong xây dựng CSVC trường học, hàng trăm tỷ đồng đã được các nhà doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng trường học, góp phần nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia từ 37% năm 2010 lên 55% năm 2013; đã hỗ trợ 6503 lượt học sinh nghèo với trên 3,7 tỷ đồng, thưởng học sinh giỏi cho 156.741 lượt học sinh với trên 6,2 tỷ đồng, khen thưởng cho hàng trăm giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy và giáo dục học sinh… Những việc làm đó đã góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, thành tích đạt được của ngành GD&ĐT huyện nhà 5 năm qua luôn được xếp trong tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh. Đã không ngừng củng cố nâng cao chất lượng các TTHTCĐ, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội học tập, đặc biệt là việc mở các lớp chuyển giao KHKT cho người dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng GĐ, DH, KDC hiếu học tiêu biểu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, rộng khắp với 56% số hộ gia đình đăng ký phấn đấu, trong đó đã có 72% số hộ đã đạt ở cấp xã. Số hộ đạt cấp huyện, cấp tỉnh ngày càng tăng. Quỹ khuyến học các cấp tiếp tục được bổ sung tăng cường, nhất là ở cấp xã, thôn và dòng họ với tổng quỹ xây dựng 5 năm trên 13 tỷ đồng, đồng thời đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trao học bổng, sách vở, xe đạp cho hàng ngàn lượt học sinh… và còn rất nhiều những việc làm thiết thực hiệu quả của các cấp hội trong phong trào thi đua khuyến học thời gian qua. Có thể khẳng định, ít có phong trào nào lại được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, có được kết quả và nhiều mô hình tiêu biểu như vậy.
        Những thành tích đạt được trong phong trào thi đua khuyến học 5 năm qua của huyện ta là rất lớn, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục, sửa chữa. Đồng thời trước yêu cầu của công cuộc CNH - HĐH đất nước và sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đòi hỏi phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài phải tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn nữa, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:
        1. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT, phải tạo ra phong trào thi đua khuyến học sôi nổi giữa các cấp hội, các khu dân cư, dòng họ, gia đình, tổ chức doanh nghiệp; phải nhân rộng được các điển hình tiên tiến của phong trào.
        2. Nội dung của phong trào tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
        - Thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng chi hội, ban khuyến học vững mạnh.
        - Thi đua hỗ trợ giáo dục nhà trường: xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia, chống học sinh bỏ học, động viên, khuyến khích học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh đậu đại học, cao đẳng, khuyến khích học sinh học nghề…
        - Thi đua củng cố nâng cao chất lượng các TTHTCĐ, phục vụ nhu cầu học tập của mọi người, góp phần thiết thực vào công cuộc CNH - HĐH và xây dựng nông thôn mới.
        - Thi đua xây dựng GĐ, DH, KDC hiếu học.
        - Thi đua xây dựng quỹ khuyến học, tạo ra nhiều nguồn lực để động viên phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.
        3. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua KH, KT. Trước hết phải quan tâm việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua khuyến học; có sơ kết, tổng kết, động viên thi đua kịp thời; vận dụng các kinh nghiệm hay của các đơn vị bạn, nhất là các đơn vị đã có báo cáo tham luận tại Đại hội hôm nay.
        4. Đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác KH, KT. Sự quan tâm phải được thể hiện thông qua chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc thực sự của các ngành, đoàn thể; thể hiện thông qua việc thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và việc tạo các nguồn lực cho công tác KH, KT, xây dựng XHHT.
        Từ những kinh nghiệm tổng kết được ở Đại hội này, Hội khuyến học huyện Quảng Xương cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện. Đề nghị các đại biểu tiêu biểu cho phong trào thi đua khuyến học, được vinh dự về dự hôm nay, tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa những thành tích đã đạt được, tạo sự lan toả rộng rãi, góp phần để huyện ta ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT.
Đ/c Trần Thế Lưu
PCT UBND huyện Quảng Xương
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên website này mà không ghi rõ nguồn: Hoikhuyenhocquangxuong.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bình luận Facbook

THƯ KÊU GỌI

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Xương, ngày 15 tháng 8 năm 2016 THƯ KÊU GỌI Ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài huyện...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Liên kết Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây