12 năm Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn, một chặng đường phát triển

Thứ sáu - 04/11/2016 23:43
Theo Công văn số 407/UB-VX ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã cho phép Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2002.
12 năm Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn, một chặng đường phát triển
        Quảng Văn là xã vùng đồng nằm về phía Tây Nam của huyện Quảng Xương, giáp danh các xã Quảng Ngọc, Quảng Hợp, Quảng Long và giáp huyện Nông Cống bởi con sông Yên êm đềm cung cấp nguồn nước dân sinh và sản xuất nông nghiệp cho hai huyện Quảng Xương, Nông Cống. Theo số liệu thống kê năm 2014 của Ban địa chính xã, dân số xã Quảng Văn có 6116 nhân khẩu với 1579 hộ; diện tích đất đai tự nhiên của xã là 630,62 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 380 ha, đất phi nông nghiệp khoảng 249 ha.
        Theo Công văn số 407/UB-VX ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã cho phép Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2002. Ngay sau khi được thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Văn đã có Quyết định thành lập Ban điều hành Trung tâm hoạt động có chương trình, kế hoạch học tập đa dạng, thiết thực thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia học tập tích cực đáp ứng các yêu cầu cuộc sống, lao động sản xuất của nhân dân. 
        12 năm qua, một chặng đường hình thành và phát triển đầy khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo bằng Nghị quyết đưa Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn đi vào ổn định và phát triển bền vững. Những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm có một Ban lãnh đạo gồm giám đốc, hai phó giám đốc và những cộng tác viên nhiệt huyết, hăng hái tham gia xây dựng, giảng dạy đưa Trung tâm đi vào ổn định, phát triển. Cho đến nay Trung tâm đã có một Ban lãnh đạo gồm một giám đốc điều hành mọi hoạt động là Chủ tịch UBND xã Hồ Công Hương và hai phó giám đốc cùng với đội ngũ giáo viên, giảng viên, cộng tác viên đông đảo có chuyên môn nhiệt tình giảng dạy tại Trung tâm. Họ là nguồn nhân lực cán bộ tại địa phương và các cộng tác viên ở các cơ quan huyện, tỉnh về giúp đỡ Trung tâm việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi. Sự ổn định và hoạt động có hiệu quả còn có sự tuyên truyền rộng rải thông qua nhiều hình thức như đài phát thanh, triển khai các nội dung học tập đến tất cả các đoàn thể chính trị xã hội, phát phiếu điều tra nhu cầu học tập đến từng hộ gia đình đã thu hút sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong toàn xã. Vì vậy số người tham gia học tập tại Trung tâm mỗi năm một tăng cao. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2013, Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn được UBND huyện Quảng Xương điều động 1 giáo viên THCS có trình độ Đại học, năng động, sáng tạo và nhiệt tình làm biệt phái tại Trung tâm. Từ khi có giáo viên biệt phái tới nay, Trung tâm ngày càng hoạt động có hiệu quả, số lớp mở hàng năm tăng cao, số lượt người tham gia học tập cả 5 nhóm nội dung học tập của Trung tâm ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Bằng sự nỗ lực của cả tập thể Trung tâm và sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ xã tới thôn, sự phối hợp các cơ quan đơn vị, đoàn thể cùng với sự năng động, sáng tạo, tham mưu sát thực, đúng trọng tâm của đồng chí giáo viên biệt phái trong 2 năm qua Trung tâm đã hoạt động thật sự có hiệu quả góp phần thành công cùng cả hệ thống chính trị tại địa phương đưa sự nghiệp xây dựng xã nông thôn mới thành công đạt 19/19 tiêu chí vào những ngày cuối cùng của năm 2014 tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân vui xuân đón Tết Ất Mùi và chuẩn bị hành trang bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.
        Nhìn lại chặng đường 12 năm qua có thể thấy Trung tâm học tập cộng đồng xã Quảng Văn đã góp một phần nhỏ vào bộ mặt nông thôn mới trên vùng đất quê hương Quảng Văn đang từng ngày thay da đổi thịt. 12 năm hoạt động có những khó khăn nhất định nhưng Trung tâm đã được Ban giám đốc lãnh đạo nhiệt tình, năng động, luôn thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý đã đưa Trung tâm hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương trong sản xuất nông nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ góp phần làm tăng năng xuất lao động, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động mỗi năm. Từ khi thành lập tới nay, Trung tâm đã có 59.913 lượt học viên tham gia học tập, trung bình mỗi năm có khoảng 4.992 lượt người tham gia học tập, đạt tỉ lệ 81% số dân học tập. Đặc biệt trong 5 nhóm nội dung học tập, số lượt người tham gia học tập nhóm 2 (nhóm chuyển giao khoa học - kỹ thuật công nghệ) phục vụ sản xuất nông nghiệp cây trồng, vật nuôi có số người tham gia khá cao. Bình quân hàng năm có khoảng 38 lớp với 1400 lượt người lao động tham gia học tập, tiếp thu chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp góp phần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tại địa phương có nhiều kết quả. Nhờ đó và cùng với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền nên trên địa bàn xã hiện nay có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phát triển như kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp, xây dựng, trang trại chăn nuôi trồng trọt, nghề dệt chiếu, làm mạ khay, dịch vụ vận tải, mộc, nề v.v... đã góp phần xóa đói, giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân và nguồn thu cho ngân sách địa phương ngày một tăng trưởng. Hộ nghèo giảm còn 4,86 %, thu nhập bình quân năm 2013 đạt 16,9 triệu đồng/người/năm, năm 2014 đạt 18,9 triệu đồng/người/năm.
        Một chặng đường 12 năm phát triển tuy chưa phải là dài nhưng cũng không ngắn của một thiết chế giáo dục thường xuyên đã đem lại nhiều đổi thay khác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục của địa phương góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong suốt 3 năm qua tiến hành xây dựng nông thôn mới trên quê hương Quảng Văn. Trung tâm đã phối hợp cùng với Hội khuyến học xã thực hiện kế hoạch xây dựng đạt chuẩn xã hội học tập theo tinh thần của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Văn phê duyệt năm 2013. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, Trung tâm đã tham gia công tác điều tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2013 và năm 2014 cùng 3 nhà trường trong xã đạt hiệu quả cao. Tỉ lệ người mù chữ trong độ tuổi trên địa bàn xã là 0% , 2/3 nhà trường đạt chuẩn Quốc gia (trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2005 - 2010 theo Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 và trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2013 - 2018 theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh). Trường THCS năm 2012 và 2013 đều đạt chuẩn phổ cập GD THCS được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 08/12/2012 và Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 công nhận. Xã có 11/11 thôn có nhà văn hóa là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa của nhân dân; 11 nhà văn hóa thôn đều là phòng học của Trung tâm học tập cộng đồng xã, 11 thôn đều có điểm kết nối Internet đến người dân và học viên.
        Với những kết quả ấy, năm 2009 Trung tâm học tập cộng đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Một chặng đường 12 năm, Trung tâm luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ và nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt trong 10 năm liên tiếp đến nay Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn đều được UBND huyện xếp loại A.
        Tiếp nối chặng đường phát triển, bước vào năm 2015 Trung tâm học tập cộng đồng Quảng Văn quyết tâm nỗ lực cùng toàn thể hệ thống chính trị, cùng các nhà trường phấn đấu xây dựng thành công đạt chuẩn xã hội học tập trong năm 2015. Phấn đấu giai đoạn từ 2015 đến 2020 Trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hội khuyến học huyện Quảng Xương, cấp ủy Đảng, chính quyền xã thực hiện tốt mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” của tỉnh, huyện và xã đã đề ra. Tiếp tục chú trọng tham mưu, xây dựng kế hoạch, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban quản lý Trung tâm, giáo viên, cộng tác viên. Điều tra, dự báo tình hình nhu cầu học tập của nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động, giảng dạy đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của Trung tâm ngày một khang trang, tạo bước đột phá.
        Hy vọng một chặng đường mới Trung tâm học tập cồng đồng Quảng Văn tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục không chính quy thành một xã đạt chuẩn xã hội học tập trên vùng đất quê hương Quảng Văn xứng danh của một xã đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” và xã đạt chuẩn nông thôn mới làm hành trang bước tiếp chặng đường phía trước đầy hứa hẹn.
Lê Văn Việt
HKH Quảng Xương
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên website này mà không ghi rõ nguồn: Hoikhuyenhocquangxuong.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bình luận Facbook

Hội khuyến học Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

      Đại hội thành lập ngày 8 tháng 5 năm 2001 tại Hội trường Nhà văn hóa huyện, đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đồng chí Đỗ Đình Ứng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Chủ tịch Hội. Đồng chí Trần Tất Sĩ được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội. Đại hội lần thứ 2...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Liên kết Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây